.

Koniec sezonu , pszczoły przygotowane do zimy

Rok pszczelarza zaczyna się w lipcu zaraz po miodobraniu z lipy. Od tego czasu przygotowujemy pszczoły do zimowania. Niektóre rodziny jeszcze zbierają gryke czy kilka poplonów ale wiekszczość już jest układana do zimowli.

Trzeba ułozyć ramki w ulach oraz rozpocząć podkarmiani na zimę oraz walaczanie warozy.

Nasza pasieka wszystkie te prace rozpoczyna 1 sierpnia aby zakończyc je w okolicach 1 do 10 września.

Od tego jak przygotujemy pszczoły zależy ich życie i przetrwanie najtrudniejszego okresu jakim jest zima.